Zomer-Sint-Jansfeest

Op 20 juni aanstaande viert de loge het Zomer-Sint-Jansfeest. Dat is binnen de vrijmetselarij een bijzondere viering. Het is het feest van Johannes de Doper, een van de schutspatronen van de vrijmetselarij. Het markeert de zomerzonnewende, het moment dat de zon op haar hoogste punt staat en de langste dag van het jaar is. Het is tevens de laatste bijeenkomst van het werkjaar want daarna gaat het zomerreces in.

Maar het bijzondere zit voor vrijmetselaars vooral in de symbolische betekenis. De lange dagen van de zomer en de overvloedige zonnestralen symboliseren de voortgang op de weg naar het Licht, het pad van zelfontdekking en verlichten van innerlijke duisternis. De leden komen op het Zomer-Sint-Jansfeest samen om te reflecteren op hun persoonlijke groei en de betekenis van licht in hun leven. Dat herinnert hen eraan om altijd actief bezig te blijven hun innerlijke licht te laten schijnen en deugdzaamheid na te streven.

Het is zeker ook een feestelijk gebeuren. Het is het feest van vreugde, warmte, bloei en overvloed waarbij de leden hun onderlinge band versterken en samen hun verbondenheid met de idealen van de vrijmetselarij vieren en vernieuwen.