Sommige vragen over de Vrijmetselarij komen veel voor; sommige ideeën zijn op misverstanden gebaseerd. Hieronder enkele veel voorkomende vragen.

Wie zijn er Vrijmetselaar?

Mannen met belangstelling voor geestelijke vraagstukken en die ontvankelijk zijn voor symbolen en ritualen. Mannen die hun eigen religie aaneen rijgen tot een veelkleurige ketting en voor wie het eigen leven de belangrijkste bron van zingeving is geworden. Achtergrond, levens- en wereld- beschouwelijke opvattingen spelen bij de aanmelding geen rol. Openstaan voor de mening van anderen en bereid zijn ervan te leren is een voorwaarde. Wie er totalitaire opvattingen van welke aard ook op nahoudt, zal zich in de Vrijmetselarij niet op zijn plaats voelen. Het is een vereniging voor mannen die ‘vrij man’ zijn.

Kunnen vrouwen lid worden?

Nee, en dat is deels historisch bepaald en deels omdat wij dat gewoon niet willen. Vroeger kenden de ambachtelijke loges alleen mannelijke arbeiders. De symbolische loges hebben die lijn doorgetrokken en vormen traditioneel en principieel een mannengemeenschap waarvan de vrouw geen lid kan zijn. Dat is niet als discriminerend ten opzichte van de vrouw bedoeld. Voor de vrijmetselaar blijft zij haar ereplaats behouden. In hoeverre zij in zijn ontwikkeling als vrijmetselaar kan delen, zal geheel van hem afhangen. Overigens bestaan er ook een verwante orde speciaal voor vrouwen, 'Vita Feminea Textura' en een gemengde Orde van Vrijmetselaren 'Le Droit Humain'.

Wat is toch dat geheim van de Vrijmetselarij?

Maçonnieke bijeenkomsten kunnen alleen door vrijmetselaren worden bijgewoond. Dat is geen geheimzinnigdoenerij, maar het duidt wel op beslotenheid. Een buitenstaander zou de diepere betekenis van het geheel van rituele en symbolische handelingen tijdens zulke plechtigheden vrijwel zeker ontgaan. Alleen de vrijmetselaar die zich in dat mystieke spel betrokken weet is tot het waarlijk beleven daarvan in staat. Die specifieke beleving zou men 'het geheim van de Vrijmetselarij' kunnen noemen. Maar ook de broederschap, het gezamenlijk ondergaan van ritualen en symbolen en de sfeer van vertrouwelijkheid tussen mannen die elkaar anders nooit zouden hebben ontmoet, zouden onder dat geheim kunnen worden gerangschikt. Overigens zijn de Orde zelf en de onder haar ressorterende loges verenigingen zoals zovele andere, met Koninklijk goedgekeurde statuten die voor iedereen bij de Kamer van Koophandel ter inzage liggen.

Is de Vrijmetselarij nog wel van deze tijd?

Meer dan ooit. De moderne Vrijmetselarij is een geestelijke stroming die ernaar streeft weg te nemen wat mensen verdeelt en te zoeken naar wat hen tot elkaar brengt. Steeds hebben haar leden getracht die idealen uit te dragen en aan volgende generaties door te geven. Haar boodschap heeft nog niets aan betekenis verloren. Juist in deze soms chaotische periode van de 21e eeuw vormt de Vrijmetselarij een rustpunt voor verdieping en zingeving.

Joomla SEF URLs by Artio