Start van het nieuwe werkjaar (’23-’24)

Het zomerreces zit er op. Op donderdag 21 september werd er om 20.00 uur weer afgetrapt met de woorden: ‘Het is donderdagavond, Spectrumavond!’ En daarmee startte het nieuwe werkjaar na een zomerreces van bijna 3 maanden. Tot grote vreugde van de broeders, want na zo’n periode van vakantie en ontspanning hebben de meesten er weer echt zin in om met frisse krachten de gezamenlijk arbeid op te pakken. Met op de ‘arbeidstafel’ (programma) een verheffing én een rouwloge wordt het een najaar met een lach en een traan. De eerst helft van het werkjaar wordt op 21 december afgesloten met de viering van het Winter Sint Jan.