Themaweekend 2023: Mijn weg door het labyrint van het leven

Één van de activiteiten die Loge Spectrum bijzonder maakt is het jaarlijkse Spectrum Weekend. Ergens midden oktober wordt er rond een thema een weekend georganiseerd waar de broeders aan deel kunnen nemen. 

Het weekend begint op vrijdagavond met een gemeenschappelijke maaltijd en wordt zondag na de lunch afgesloten. Op vrijdagvond, zaterdag- en zondagochtend hebben we een inhoudelijk programma. Zaterdagmiddag is vrij te besteden. 

Een van de hoogtepunten is op zaterdagavond: dan hebben we een bosloge. Dat is een bijzondere vorm van een Open Loge die wordt gehouden in de vrije natuur wat weer een nieuwe dimensie oplevert. 

Thema

Dit jaar was het thema Mijn weg door het labyrint van het leven. Het thema werd op vrijdagavond ingeleid met een korte lezing waarbij wat meer context werd gegeven op het onderwerp en op de werkvorm waarin het werd behandeld. 

Het labyrint, zoals op de afbeelding, werd daarbij als hulpmiddel ingezet. 

Vervolgens was het aan iedere individuele broeder om zijn eigen bespiegeling, keuzemoment of ervaring op zijn levensweg te delen met de andere aanwezigen. Dat leverde een heel breed spectrum aan bijdragen op, verdiepend voor de broeders in kwestie en voor de anderen een manier om hen beter te leren kennen. 

Door eens wat langer bij elkaar te zijn en daarbij samen met een thema bezig te zijn, ontstaat verdieping en wordt de onderlinge band verstevigd. Minstens zo belangrijk voor dat laatste is ook het informele samenzijn op de vrijdag- en zaterdagavond waarbij met een goed glas de gesprekken kunnen worden voortgezet.