Er zijn op dit moment in Nederland 140 loges in 70 plaatsen en de Orde telt zo'n 5500 leden.

In de hele wereld zijn er ongeveer 5 miljoen vrijmetselaren. In ons land kwam in 1734 in Den Haag de eerste Nederlandse vrijmetselaarsloge bijeen. In 1756 sloten elf loges zich aaneen tot wat sedert de Franse tijd officieel 'Orde van Vrijmetselaren onder het Grootoosten der Nederlanden' heet.

In mei 1940 werd het Ordegebouw in Den Haag door de Duitsers leeggeroofd en werd de Orde verboden verklaard. In de voormalige Oostbloklanden zien we de Vrijmetselarij weer haar plaats innemen in het openbare leven na vele jaren van verbod.

Internationaal is de Vrijmetselarij verenigd in nationale organisaties die vriendschappelijke betrekkingen met elkaar onderhouden en volledig zelfstandig zijn. Er is geen internationaal bestuursorgaan, waaraan ze verantwoording moeten afleggen. Wanneer en zolang zo'n organisatie haar werkwijze en uitgangspunten baseert op de grondbeginselen die in de aanvang van de 18de eeuw in de zogenaamde 'Oude Plichten' werden vastgelegd, spreken we van een 'regelmatige Orde'.

De Vrijmetselarij als organisatie timmert niet aan de weg, maar wie meer kennis wil nemen van dit West Europese cultuurverschijnsel staan diverse boeken en vele internetsites ter beschikking waarin deze stroming ruimschoots wordt toegelicht.

Klik hier voor de website van de Vrijmetselarij in Nederland.

Joomla SEF URLs by Artio