Open avond: Hoever moet je gaan met hulp aan vluchtelingen?

Op donderdagavond 7 december j.l. was er een open avond voor belangstellenden met als thema ‘Hoever moet je gaan met hulp aan vluchtelingen? Pieter Wittenberg vertelde over zijn persoonlijke motivatie en zijn ervaringen.
Tussen 2016 en 2018 hielp hij voor geweld en onderdrukking vluchtende mensen die per rubberboot de oversteek waagden vanuit Turkije naar Lesbos. Vanaf het strand of zijn boot wees hij ze ’s nachts de weg naar een veilige landingsplek waar ze vervolgens medische verzorging, droge kleren en iets te eten kregen. In 2018 werden hij en 23 anderen door de Griekse overheid beschuldigd van mensensmokkel. De rechtszaak duur nog voort. De aangeklaagden lopen het risico in Griekenland vijfentwintig jaar gevangenisstraf te krijgen. Maar hij volhardt. Hoe doet hij dat?

Behalve de leden van de loge zelf waren er ook een aantal andere belangstellenden aanwezig om naar het verhaal van de oud-voorzitter van Loge Spectrum te luisteren. Na de pauze was er gelegenheid om vragen te stellen en dat gebeurde ook volop. Zo konden alle aanwezigen bij zichzelf nagaan hoever zij zouden willen gaan als het om vluchtelingenhulp gaat. Ieder mens bepaalt immers uiteindelijk zelf zijn verantwoordelijkheden en zijn grenzen.