Loge Spectrum is een mannenloge en is een van de zes loges die gebruikmaken van het prachtige Logegebouw in Amersfoort. Onze bijeenkomsten vinden plaats op donderdagavonden. Momenteel telt onze loge ongeveer 35 leden, waarvan er gemiddeld 20 tot 25 aanwezig zijn tijdens een bijeenkomst.

Het feit dat we een gemêleerde groep vormen met verschillende achtergronden, ervaringen en levensfasen, draagt bij aan het ontstaan van nieuwe en verrassende perspectieven. En dat is precies wat we bij Loge Spectrum bijzonder waardevol achten.

Ontstaansgeschiedenis

Loge Spectrum werd op 17 oktober 1981 opgericht. Het initiatief hiertoe lag bij een aantal broeders van loge Jacob van Campen, ook uit Amersfoort. Zij meenden dat als gevolg van de toenemende groei van hun loge, de vorming van een nieuwe loge in Amersfoort voor de hand lag.

Als naam voor de nieuwe loge werd gekozen voor Spectrum. Waarom die naam? Een spectrum ontstaat als je een smalle, witte lichtbundel door een prisma laat vallen. De gekleurde band bestaat uit een reeks kleuren, die wij gewoonlijk indelen in rood, oranje, geel, groen, blauw, violet en ultraviolet. De symbolische betekenis: Loge Spectrum is voor ons een omgekeerd prisma waarin het geheel van (verschillende) broeders tezamen het witte licht vormen waarnaar wij streven.

Als motto voor de loge werd ‘Spectemur Agendo’ gekozen, wat te vertalen is als: ‘mogen wij opvallen door ons handelen’. In die spreuk komt de hoop tot uitdrukking dat door onze arbeid als vrijmetselaar uit ons een beter mens kan groeien, dat wordt zichtbaar in ons handelen.

Bijeenkomsten

“Donderdag avond, Spectrum avond”, met die woorden opent de ‘voorzittend meester’ onze bijeenkomsten. We kennen twee typen bijeenkomsten: allereerst de Comparitie, dat is een soort lezing en deze komt het meest voor. Daarnaast kennen we de Open Loge, dat is een rituele, feestelijke bijeenkomst. We beginnen altijd stipt om 20:00, waarbij de broeders over het algemeen 20 tot 30 minuten eerder aanwezig.

Naast de vaste bijeenkomsten op donderdag zijn er enkele bijzondere activiteiten zoals het Zomeruitje, het Spectrumweekend, de Nieuwjaarsbijeenkomst, de Sylvesterviering en het Lustrum. Op een aantal daarvan zijn ook de partners welkom.

Ons ‘werkjaar’ loopt van de derde week van september tot de derde week van juni. Dat betekent dus dat er een ‘zomerreces’ is. Ook in de periode van vlak voor Kerst tot en met Oud en Nieuw zijn er geen bijeenkomsten.

We besteden regelmatig aandacht aan het overdragen van het gedachtegoed van de vrijmetselarij en onze rijke geschiedenis. Om dit te bereiken, organiseren we aparte instructieavonden. Daarnaast houden we ook regelmatig gezamenlijke studiebijeenkomsten over onderwerpen die verband houden met de vrijmetselarij, bekend als ‘maconnieke vormingsbijeenkomsten’.

Naast de hogere doelen die wij als vrijmetselaar nastreven, zijn we ook gewoon een vereniging. Daarom wordt er tweemaal per jaar een algemene ledenvergadering gehouden waar o.a. zaken als de jaarrekening en contributie worden besproken en vastgesteld. Ook het bestuur en de verdeling van de functies binnen de loge worden in een algemene ledenvergadering vastgesteld.

Ons profiel

Wat is nu het eigene van Loge Spectrum? We vinden onszelf een warme en serieuze loge die broederschap en ontspanning hoog in het vaandel hebben staan. Het belangrijkste is dat we elkaar met respect behandelen, elkaar vertrouwen en ons veilig voelen bij elkaar. Ook voelen we ons verbonden met onze rijke traditie. We waarderen het enorm dat iedereen elke week aanwezig is en we proberen zoveel mogelijk samen activiteiten te ondernemen en daarbij de verantwoordelijkheden te delen. Iedereen doet naar vermogen actief mee en we wisselen regelmatig van taken.

Loge Spectrum streeft naar een verzorgde en stijlvolle uitstraling in alle aspecten. Dit omvat niet alleen kleding en aankleding, maar ook de hoffelijke omgang met elkaar. Daarnaast hechten we veel waarde aan de uitvoering van de rituelen. Om deze reden worden teksten bij voorkeur uit het hoofd gedaan en worden rituelen vooraf bestudeerd en geoefend.

We streven ernaar om de lezingen, bouwstukken noemen wij dat, tijdens de comparities kort en bondig te houden, met een lengte van twintig minuten tot een half uur. Na een bouwstuk kunnen broeders een vraag stellen ter verduidelijking. Verdere verdieping kan op een later moment informeel gebeuren.

We hechten in het bijzonder aan onze Open Loges omdat we daar hetgeen we in ons leven willen bereiken, het meest direct kunnen ervaren. Dat gebeurt via onze zintuigen, door middel van muziek, symbolen en rituelen. De kwaliteit van onze loge wordt met name dáár gevormd.