Wat doen vrijmetselaars nu als ze bij elkaar komen? Zoals vele anderen bent u misschien niet zo goed op de hoogte van wat er gebeurt in een Loge. Ik zal daarom een korte uitleg geven om u wat meer duidelijkheid te geven.

Als er bij u in de buurt een Logegebouw staat, en dat is in veel plaatsen in Nederland het geval, heeft u misschien wel eens opgemerkt dat er 's avonds allemaal netjes geklede heren dit gebouw binnengaan. En u vraagt zich ongetwijfeld af wat ze daar gaan doen. Onze Loge komt wekelijks bijeen en dat gebeurt om diverse redenen. Als wij in een rokkostuum het logegebouw binnengaan, gaan wij die avond één van onze rituelen uitvoeren. Dit gebeurt ongeveer 10 tot 15 maal per werkjaar. Het hangt er een beetje vanaf hoeveel nieuwe leden zich hebben aangemeld. Ieder nieuw lid wordt bij ons ingewijd tijdens een zogenaamde Open Loge. Dat is voor ons telkens weer een feestelijke gebeurtenis. Natuurlijk zijn wij niet elke donderdagavond in rokkostuum te zien. Op de overige avonden houden wij Comparities. Dan dragen de meesten van ons wel een pak-met-das, maar worden er geen rituelen uitgevoerd. Tijdens een comparitie wordt er een Bouwstuk opgeleverd, vaak door een broeder uit onze eigen Loge, regelmatig ook door een broeder uit één van de vele andere Loges die Nederland telt. Zo'n inleiding kan gaan over vele diverse onderwerpen, op onze website staat een aantal van deze bouwstukken te lezen voor een ieder die dat wil. Na afloop van de oplevering van zo'n Bouwstuk is er de mogelijkheid om vragen te stellen aan degene die het heeft opgeleverd. De manier waarop wij dat doen en de broederlijke sfeer waarin dat gebeurt, draagt er zorg voor dat een ieder hier van kan leren en zal nooit de vorm van een twistgesprek aannemen. Het woord Compareren betekent dan ook zowel 'bijeenkomen' alsook 'vergelijken'. Wij leggen als het ware onze denkbeelden naast die van de inleider en proberen daarmee dan ons eigen inzicht te vergroten. Zo kun je een Bouwstuk dan ook zien als een stuk gereedschap om aan jezelf te bouwen.

Alle mannen van 18 jaar en ouder kunnen zich aanmelden om lid te worden. Onder vrijmetselaars vindt u Nederlanders van zeer uiteenlopend pluimage.

Mannen uit allerlei beroepen en uit diverse levensbeschouwelijke achtergronden vinden hun plek binnen de vrijmetselarij. Wij stellen geen eisen aan uw persoonlijke politieke of religieuze voorkeuren. Het enige wat voor ons van belang telt is dat u een vrij man bent en van goede naam.

Als u zich aanmeldt als kandidaat, worden er een aantal gesprekken met u gevoerd, om te zien of u serieuze bedoelingen heeft en of u goed zou passen tussen de andere broeders. Hoe u in het leven staat en waar uw interesses liggen. De methode van de vrijmetselarij gebruikt veel symbolen en allegorieën om u aan het werk te zetten en aan u zelf te bouwen. Als u na een aantal gesprekken besluit dat u zich definitief wilt aanmelden bij de vrijmetselarij, dan zal u uiteindelijk worden ingewijd. De meeste vrijmetselaars blijven lid voor het leven, maar het is een gewone vereniging, dus mocht het u niet bevallen kunt u natuurlijk opzeggen. De reden dat er geen vrouwen worden toegelaten is meer van praktische aard. Mannen gedragen zich in het gezelschap van dames nu eenmaal anders dan wanneer er alleen broeders aanwezig zijn. Die sfeer van broederschap (het woord zegt het al) is voor ons erg belangrijk. Er zijn in Nederland trouwens ook ordes die wel vrouwen toelaten zoals o.a. de gemengde orde ‘Le Droit Humain’ en de orde der weefsters ‘Vita Feminea Textura’ die alleen vrouwen toelaat. Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar de pagina 'Meer informatie'

Op deze pagina vind u de documenten die wij wegens de ANBI status openbaar op de site plaatsen.

Joomla SEF URLs by Artio