Open avond: Vrijmetselarij in Amersfoort

Op 14 maart 2024 was er een open avond voor belangstellenden met als thema ‘Vrijmetselarij in Amersfoort’ en ging in op vragen zoals:

  • Wat zoeken mensen die lid worden van de vrijmetselarij? En vinden ze dat ook?
  • Wat doen vrijmetselaren en wat houdt hen bezig?
  • Wat is de betekenis van ‘zoeken naar wat verbindt’ en ‘wegnemen wat mensen verdeelt?’
  • Wat houden de symbolen van de vrijmetselarij in en waar gaan de rituelen over?
  • Wat betekent vrijmetselaar zijn nu in de praktijk?
  • Wat is al met al nu de kern van vrijmetselarij?
  • Wat maakt Loge Spectrum bijzonder?

Daarnaast konden belangstellenden de sfeer proeven waarin wij werken en hoe wij met elkaar omgaan. Bijvoorbeeld door boven in onze ‘werkplaats’ een demonstratieritueel te ervaren over wat vrijmetselarij in de kern inhoudt. Om vervolgens beneden, in de Voorhof, een ‘comparitie’ c.q. een gedachtewisseling te ervaren waarin de belangstellenden hun vragen kwijt konden.