14 maart a.s. open avond voor belangstellenden

Wij, vrijmetselaars van loge Spectrum in Amersfoort, nodigen u van harte uit om kennis te komen maken met onze loge. Het thema van deze open avond is ‘Vrijmetselarij in Amersfoort’ en we gaan daarbij in op vragen zoals:

  • Wat zoeken mensen die lid worden van de vrijmetselarij? En vinden ze dat ook?
  • Wat doen vrijmetselaren en wat houdt hen bezig?
  • Wat is de betekenis van ‘zoeken naar wat verbindt’ en ‘wegnemen wat mensen verdeelt?’
  • Wat houden de symbolen van de vrijmetselarij in en waar gaan de rituelen over?
  • Wat betekent vrijmetselaar zijn nu in de praktijk?
  • Wat is al met al nu de kern van vrijmetselarij?
  • Wat maakt Loge Spectrum bijzonder?

Daarnaast kunt u de sfeer proeven waarin wij werken en hoe wij met elkaar omgaan.
Eén van de aanwezige logeleden houdt boven, in onze ‘werkplaats’, over het thema een zogeheten bouwstuk, dat is een soort spreekbeurt. Vervolgens vindt er beneden, in de Voorhof, een comparitie c.q. gedachtewisseling plaats waarin u als gasten met ons in gesprek kunt, en waar u al uw vragen kwijt kunt.

Aanvang 20:00 (inloop vanaf 19:30). Einde rond 22.00 uur.
Adres: Van Persijnstraat 9, 3811 LS Amersfoort
Inschrijving vooraf via rohaan@telfort.nl