Welkom op de Website van Loge Spectrum

Op onze website vindt u informatie over de Vrijmetselarij in het algemeen en over de Amersfoortse Loge Spectrum in het bijzonder. Wij wensen u veel informatief leesplezier en zijn altijd geïnteresseerd in uw reactie. Mocht u na het lezen van de informatie nog vragen of opmerkingen hebben dan kunt u dit via ons kenbaar maken via e-mail

Vrijmetselaarsloge Spectrum organiseert op zondag 28 januari

een informatiemiddag over Vrijmetselarij.

Vrijmetselarij. Spreek het uit en er ontstaat direct een atmosfeer van geheimzinnigheid. Sinds het ontstaan 300 jaar geleden is veel geschreven en gespeculeerd over de Vrijmetselarij. In de Vrijmetselarij gaat het om zingeving en om het beleven van broederschap voor mensen die zich existentiële vragen stellen en die zich in een groep geborgen willen voelen om onderwerpen te bespreken die hen ten diepste bezighouden. Naast die broederschap staat Vrijmetselarij voor verdraagzaamheid en vrijheid. Ieder mens heeft het recht om zelfstandig naar waarheid te zoeken. En die waarheid kan voor ieder mens verschillend zijn. Met hulp van symbolen en rituelen zoekt de Vrijmetselaar naar de zin en betekenis van de wereld om hem heen. Op deze wijze wil hij beter mens worden en mee ‘bouwen’ aan een betere wereld. Niets geheimzinnigs aan. De middag begint met een korte video over de Vrijmetselarij en een rondleiding door het gebouw. Daarnaast zal een aantal leden van Loge Spectrum aanwezig zijn en openhartig met geïnteresseerden in gesprek gaan. Op deze manier kunt u een genuanceerd beeld krijgen over wat het betekent om Vrijmetselaar te zijn. Hoewel Loge Spectrum alleen mannen toelaat zijn vrouwen ook van harte welkom op deze middag. De voorlichtingsmiddag vindt plaats in het Logegebouw aan de Van Persijnstraat 9 te Amersfoort, schuin tegenover het politiebureau. Aanvang 14.00 uur, einde 16.00 uur. Voor een routebeschrijving zie de pagina 'Routebeschrijving' onder het menu 'Loge Spectrum'

Symbolen en Rituelen

Vrijmetselaren spreken soms in een voor belangstellende buitenstaanders bijna onbegrijpelijk jargon. Dat jargon past bij de herkomst van de moderne Vrijmetselarij; de traditie van ruim 250 jaar heeft haar stempel op de werkwijze gedrukt. De symboliek is voor een belangrijk deel ontleend aan de laat middeleeuwse beroepsgilden. Nieuwe leden begonnen ook daar als leerling; zij kunnen vervolgens tot gezel en daarna tot meester worden bevorderd.

Symbolen zijn onmisbare hulpmiddelen in de communicatie tussen mensen. Een symbool maakt begrippen bespreekbaar waaraan verschillende mensen verschillende betekenissen hechten. Een voorbeeld van zo´n vrijmetselaarssymbool is de ‘winkelhaak’, een instrument waarmee gecontroleerd kan worden of iets wel in de haak is. De vrijmetselaar ziet de mens als een 'ruwe steen' die door hemzelf wordt bewerkt tot de 'kubieke steen' die bruikbaar is bij de bouw van de ‘tempel van Volmaking’ als symbool voor een betere samenleving. Deze 'arbeid' verricht men gezamenlijk in de loges, gesteund door elkaar en met behulp van troffel, schietlood, winkelhaak en andere attributen uit de bouwwereld die in dat spel een symbolische betekenis hebben. Maar ook lichtsymboliek, waarbij zon, maan, sterren en het innerlijk licht een rol spelen heeft in de loop der tijd een vaste plaats in de ritualen gekregen.

Vrijmetselaren zoeken zelfstandig naar waarheid. Ze zijn daarin uiteraard niet de enigen. Maar ze doen dat wel op hun manier, met behulp van ritualen en symbolen die appelleren aan het onderbewuste. Een rituaal is een ceremonieel, een reeks van teksten en handelingen in een vaste volgorde, soms ook muzikaal begeleid. De bijeenkomsten zijn rijk aan symboliek en traditie die hun betekenis bewijzen in het hier en nu. De opname van een nieuw lid bijvoorbeeld gaat gepaard met zo’n rituaalopvoering. Daarbij is het verrassingselement voor het nieuwe lid één van de essentiële aspecten. Dat is ook een reden waarom we met onze ritualen niet te koop lopen.

Kan ik ook lid worden ?

Alle mannen van 18 jaar en ouder kunnen zich aanmelden om lid te worden. Onder vrijmetselaars vindt u Nederlanders van zeer uiteenlopend pluimage.

Mannen uit allerlei beroepen en uit diverse levensbeschouwelijke achtergronden vinden hun plek binnen de vrijmetselarij. Wij stellen geen eisen aan uw persoonlijke politieke of religieuze voorkeuren. Het enige wat voor ons van belang telt is dat u een vrij man bent en van goede naam.

Als u zich aanmeldt als kandidaat, worden er een aantal gesprekken met u gevoerd, om te zien of u serieuze bedoelingen heeft en of u goed zou passen tussen de andere broeders. Hoe u in het leven staat en waar uw interesses liggen. De methode van de vrijmetselarij gebruikt veel symbolen en allegorieën om u aan het werk te zetten en aan u zelf te bouwen. Als u na een aantal gesprekken besluit dat u zich definitief wilt aanmelden bij de vrijmetselarij, dan zal u uiteindelijk worden ingewijd. De meeste vrijmetselaars blijven lid voor het leven, maar het is een gewone vereniging, dus mocht het u niet bevallen kunt u natuurlijk opzeggen. De reden dat er geen vrouwen worden toegelaten is meer van praktische aard. Mannen gedragen zich in het gezelschap van dames nu eenmaal anders dan wanneer er alleen broeders aanwezig zijn. Die sfeer van broederschap (het woord zegt het al) is voor ons erg belangrijk. Er zijn in Nederland trouwens ook ordes die wel vrouwen toelaten zoals o.a. de gemengde orde ‘Le Droit Humain’ en de orde der weefsters ‘Vita Feminea Textura’ die alleen vrouwen toelaat. Voor meer informatie verwijs ik u graag naar de pagina 'Contact'

Bijeenkomsten

Wat doen vrijmetselaars nu als ze bij elkaar komen? Zoals vele anderen bent u misschien niet zo goed op de hoogte van wat er gebeurt in een Loge. Ik zal daarom een korte uitleg geven om u wat meer duidelijkheid te geven.

Als er bij u in de buurt een Logegebouw staat, en dat is in veel plaatsen in Nederland het geval, heeft u misschien wel eens opgemerkt dat er 's avonds allemaal netjes geklede heren dit gebouw binnengaan. En u vraagt zich ongetwijfeld af wat ze daar gaan doen. Onze Loge komt wekelijks bijeen en dat gebeurt om diverse redenen. Als wij in een rokkostuum het logegebouw binnengaan, gaan wij die avond één van onze rituelen uitvoeren. Dit gebeurt ongeveer 10 tot 15 maal per werkjaar. Het hangt er een beetje vanaf hoeveel nieuwe leden zich hebben aangemeld. Ieder nieuw lid wordt bij ons ingewijd tijdens een zogenaamde Open Loge. Dat is voor ons telkens weer een feestelijke gebeurtenis. Natuurlijk zijn wij niet elke donderdagavond in rokkostuum te zien. Op de overige avonden houden wij Comparities. Dan dragen de meesten van ons wel een pak-met-das, maar worden er geen rituelen uitgevoerd. Tijdens een comparitie wordt er een Bouwstuk opgeleverd, vaak door een broeder uit onze eigen Loge, regelmatig ook door een broeder uit één van de vele andere Loges die Nederland telt. Zo'n inleiding kan gaan over vele diverse onderwerpen, op onze website staat een aantal van deze bouwstukken te lezen voor een ieder die dat wil. Na afloop van de oplevering van zo'n Bouwstuk is er de mogelijkheid om vragen te stellen aan degene die het heeft opgeleverd. De manier waarop wij dat doen en de broederlijke sfeer waarin dat gebeurt, draagt er zorg voor dat een ieder hier van kan leren en zal nooit de vorm van een twistgesprek aannemen. Het woord Compareren betekent dan ook zowel 'bijeenkomen' alsook 'vergelijken'. Wij leggen als het ware onze denkbeelden naast die van de inleider en proberen daarmee dan ons eigen inzicht te vergroten. Zo kun je een Bouwstuk dan ook zien als een stuk gereedschap om aan jezelf te bouwen.

300 jaar Vrijmetselarij

Op 25 juni 1717 spraken vier loges in het Londense bierhuis Goose and Gridiron af te gaan samenwerken. Zij kozen Anthony Sayer als hun grootmeester. In 2017 vieren wij het 300-jarig bestaan van de oudste vrijmetselaarsorde in de wereld, de Engelse United Grand Lodge of England.

De Nederlandse Orde van Vrijmetselaren is daar in 1756 uit voortgekomen. Veel vrijmetselaarsloges bieden in 2017 een keur aan activiteiten. Veel gebouwen zijn sinds oude tijden als Logegebouw in gebruik en schitterend om te zien. Ga in gesprek met leden; bezoeker de rituele ruimte. Er worden lezingen gegeven. Er zijn korte video's en presentaties. Er is informatiemateriaal om mee te nemen, magazines, brochures etc. Via deze link komt u op de website van de Nederlandse Vrijmetselarij. Daar kunt u vinden wat er in uw omgeving te beleven is.